Personal

Vi är 10 anställda med varierande bakgrunder som arbetar på kontoret på Berzeliigatan 14 i centrala Göteborg.

Klicka på länken nedan, eller gå via menyn, för att läsa mer om oss som arbetar på byrån.

Eva Johansson
Eva Sjölind
Jan-Åke Gross
Karin Imsen
Lisa Fredling
Mikael Andersson
Monique Theodoridou
Niclas Hult
Susanne Karjalainen