Tjänster

Personlighet

Vi är en personlig och engagerad byrå med en personalstyrka om ca 8 personer. Vi strävar efter att hålla kontinuitet i uppdragen, för att medarbetarna ska få chans att lära sig kundföretagen, samt att kundföretagen ska ha en och samma kontakt hos oss från år till år.

Tillgänglighet

Vår servicepolicy garanterar dig en snabb kontakt med oss.

Kunskap

Vi har samtliga eftergymnasial utbildning och vidareutbildas kontinuerligt inom redovisning, revision, skatter, juridik m.m.

Erfarenhet

Vår erfarenhet finns från det lilla enmansföretaget till det större företaget med hundratals anställda. Erfarenheten spänner över de flesta branscher.
Sammanlagt har vi ungefär 100 års erfarenhet inom ekonomi.