Revision

Varför revision? Revision fungerar som en hälsokontroll av företagets redovisning och förvaltning. Vi kontrollerar att företagets redovisning är av god kvalitet och följer gällande regelverk avseende redovisning och skatter. Utöver detta görs en kontroll av förvaltningen för att se att inga överträdelser har skett (exempelvis förbjudna lån eller upprättande av kontrollbalansräkning).
Revision är en extra trygghet för styrelse och aktieägare, men även för eventuella externa intressenter så som banker, leverantörer, kunder m.fl.

Läs mer om varför du ska ha revision i ditt aktiebolag här!