Kompetens & erfarenhet.


Vår erfarenhet finns från det lilla enmansföretaget till det större
företaget med hundratals anställda.

Redovisning

Vill du ägna din tid till att driva din verksamhet istället för drunkna i papper? Eller tycker du det är svårt med bokföring, eller kanske papper rent allmänt? Då hjälper vi dig gärna! Våra redovisningskonsulter som följer REKO kan ta hand om din löpande redovisning, löner, skatteredovisning, bokslut, årsredovisning, deklaration etc.


Revision

Varför revision? Revision fungerar som en hälsokontroll av företagets redovisning och förvaltning. Vi kontrollerar att företagets redovisning är av god kvalitet och följer gällande regelverk avseende redovisning och skatter. Utöver detta görs en kontroll av förvaltningen för att se att inga överträdelser har skett (exempelvis förbjudna lån eller upprättande av kontrollbalansräkning). Revision är en extra trygghet för styrelse och aktieägare, men även för eventuella externa intressenter så som banker, leverantörer, kunder m.fl.


Rådgivning

Många företagare önskar sig ett bollplank. En erfaren person att bolla idéer med, både vad gäller verksamheten, ekonomin och skatter. Vi som revisorer har erfarenhet av det mesta inom dessa områden. En stor del av rådgivningen idag är skatterelaterad på ett eller annat vis. Det kan röra sig om ägarfrågor så som generationsskiften, bolagsbildning eller ombildning, företagsvärdering etc. Vi har även erfarenhet av en mängd olika typer av utredningar.

Boka ett möte med oss!

Har du frågor eller funderingar kring ditt företags ekonomi?

Kontakta oss
Boka möte